Gói Điện năng lượng Mặt Trời trung cấp

Gói Điện Mặt Trời Hoà Lưới Thông Dụng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 1kWp 01 pha.

20,000,000

Gói Điện Mặt Trời Hoà Lưới Thông Dụng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 2kWp 01 pha.

40,000,000

Gói Điện Mặt Trời Hoà Lưới Thông Dụng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 20kWp 03 pha.

360,000,000

Gói Điện Mặt Trời Hoà Lưới Thông Dụng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 6kWp 01 pha.

100,000,000

Gói Điện Mặt Trời Hoà Lưới Thông Dụng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 10kWp 03 pha.

180,000,000

Gói Điện Mặt Trời Hoà Lưới Thông Dụng

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 5kWp 03 pha.

100,000,000
95,000,000
60,000,000

Gói Điện năng lượng Mặt Trời trung cấp

Gói Điện Mặt Trời Hòa Lưới Trung Cấp

Hệ thống điện mặt trời hòa lưới 3.0kWp 01 pha trung cấp.

66,000,000

Gói Điện năng lượng Mặt Trời Cao Cấp

95,000,000

SẢN PHẨM NỔI BẬT

Inverter ( Biến Tần) Hòa Lưới

Inverter hòa lưới GW 1 kW

Inverter ( Biến Tần) Hòa Lưới

Thiết bị giám sát Soleaf Air – DASS Tech

Inverter ( Biến Tần) Hòa Lưới

Inverter DASS 100i -DSP-33100K-OD-HV

Inverter ( Biến Tần) Hòa Lưới

INVERTER DASS 30i

Inverter ( Biến Tần) Hòa Lưới

INVERTER DASS 3.0i (3.0kWp – Hòa Lưới)

GIẢI PHÁP ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI ĐỘC LẬP OFF GIRD

Hệ thống điện mặt trời độc lập là việc sử dụng nguồn năng lượng mặt trời để tạo ra dòng điện. 

ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ONGIRD

Hệ thống điện năng lượng mặt trời nối lưới (hay còn gọi là điện năng lượng mặt trời hòa lưới) 

ĐIỆN MẶT TRỜI ÁP MÁI ROOFTOP

Nếu lắp đặt điện mặt trời áp mái gia đình bạn sẽ tự tạo ra nguồn điện độc lập. 

ĐIỆN MẶT TRỜI CÓ LƯU TRỮ HYBRID

Điện mặt trời không còn là một nguồn điên năng quá “xa xỉ” đối với các hộ gia đình. 

DỰ ÁN TIÊU BIỂU

TIN TỨC

HỆ THỐNG HUỲNH GIA SOLAR